Reklamační řád

Snažíme se zajistit, aby všechny stížnosti byly vyřizovány okamžitě.

Popis reklamačního řízení:

  1. Kupující může podat stížnost týkající se uzavřené smlouvy na e-mailovou adresu info@zoyafashion.cz nebo telefonicky +48 784 211 680.

  2. Řádně podaná stížnost by měla obsahovat alespoň: jméno, příjmení, e-mailovou adresu kupujícího, datum uzavření dohody, na jejímž základě je stížnost podána, předmět stížnosti, s uvedením žádosti kupujícího, všechny okolnosti odůvodňující stížnost.

  3. Pokud je třeba údaje nebo informace uvedené ve stížnosti doplnit, požádá obchod před posouzením stížnosti osobu podávající stížnost, aby ji dokončila v uvedeném rozsahu.

  4. Obchod odpovídá na stížnosti okamžitě od data, kdy byl obdržen, ve správné podobě. Odpověď na stížnost je zaslána na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím nebo na tradiční poštovní adresu.

  5. Pokud provedení oprávněné stížnosti zahrnuje odeslání nového produktu zákazníkovi nebo odstranění nesouladu, náklady na dodání ponese Obchod.

 

Jsme vám k dispozici!

Váš tým ZOYA Fashion - Elegantní tylové společenské dívčí šaty pro děti, pro družičky, pro večírky, plesy, svatby, přijímání, křest, dívčí šaty do tanečních.